Thông tin tài khoản
Vì lý do nào đó, mọi người cần chuyển khoản thì đây là thông tin tài khoản của 2 đứa nha!
Bài viết

Thông tin tài khoản

Đăng ngày 30-5-2022
Vì lý do nào đó, mọi người cần chuyển khoản thì đây là thông tin tài khoản của 2 đứa nha!

Sơn


MoMo

Hoặc nhấn vào đây 👉 https://me.momo.vn/sondt

Techcombank

Tên TK: Đặng Tây Sơn
Số TK: 19036258683019Nhi


MoMo

Hoặc nhấn vào đây 👉 https://me.momo.vn/nhidang

Vietcombank

Tên TK: Đặng Vi Uyển Nhi
Số TK: 0721000636348

Sơn & Nhi

Ngày hai vũ trụ song song hợp nhất tại một hành tinh mới - Hành Tinh Chung Đôi sắp đến rồi.

Quy Nhơn

Thành phố bình yên

Tạo lịch nhắc

Thời gian & địa điểm

17:30, Thứ 5, 7-7-2022
Nhà hàng Trầu Cau 2, Quy Nhơn